Verkiezing voorzitter en partijbestuur

Tussen 18 maart 2016 vanaf 9.00 uur en 26 maart 2016 om 16.00 uur konden de Open Vld-leden hun stem uitbrengen voor de verkiezing van een voorzitter en een partijbestuur.

De verkiezingen verliepen onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Marc Brackeva en werden op 26 maart 2016 om 16.00 uur afgesloten.

De uitslag zal op 26 maart 2016 vanaf ca. 18u00, na vaststelling door het kiescomité en de gerechtsdeurwaarder, op de website van Open Vld beschikbaar zijn: www.openvld.be.

Met vriendelijke groeten,
Clair Ysebaert
Voorzitter Verkiezingscomité